Live Airdrops

Apr 4, 2018

4 Live Airdrop - KON, DOCT, Agora, XMX Tokens


KON Token (Get 1000 Token)
Join Link
https://airdrop.konios.com/?r=1NLHUD2SXJE-3756082
DOCT Token (Get 250 Token Worth 35$)
Join Link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3KNTICDtCPuLJHzk_p5f-orlQCOaoBBBphp6xKN6uOg6xXg/viewform?entry.1808881598=@liveairdropp
Agora Token #Phase 2 (Get 8$ Worth Token)
Join Link
https://airdropalert.com/join/Agora/dc7fa5ec-acfa-33cd-a299-739532df0202
XMX Token (Get 100 Token Worth 0.00167 ETH)
Join Link
http://t.me/maximineairdropbot?start=SCPa6JsA